Czym jest twarda windykacja? Kiedy się ją prowadzi?

Windykacja jako proces odzyskiwania długu od dłużnika może mieć różne formy. Główny podział dotyczy windykacji miękkiej oraz twardej. Czym dokładnie jest twarda windykacja?

Dzięki windykacji wierzyciel ma szansę na to, aby odzyskać należne mu środki pieniężne. W tym celu może on skorzystać z przysługujących mu praw, aby nakłonić dłużnika do oddania długu, a wtedy, gdy dłużnik nie chce zrobić tego dobrowolnie, skierować przeciwko niemu sprawę do sądu.

Windykacja dzielona jest zatem na dwie dziedziny – windykacja polubowna, czyli inaczej miękka, a także twarda windykacja, która odnosi się właśnie do postępowań sądowych przeciwko dłużnikowi.

Czym jest twarda windykacja?

Windykacja twarda, czyli sądowa jest rodzajem działań windykacyjnych, które skoncentrowane są na odzyskiwaniu długu na bazie postępowania sądowego.

Taka forma windykacji cechuje się wysoką skutecznością. Włącza ona różne środki przymusu na bazie przepisów prawnych. Jej celem jest wtedy zmuszenie dłużnika do uregulowania należności – nawet przez przejęcie jego majątku.

Generalnie, twarda windykacja nie jest dla dłużnika korzystna, ponieważ powoduje ona utratę składników jego majątku. Dłużnik nie ma już wtedy prawa do negocjacji – chyba że zgodzi się na to wierzyciel. Dodatkowo, gdy dochodzi do takiej windykacji, dodatkowym obciążeniem są różne opłaty z nią związane. W efekcie niewielki dług może urosnąć wtedy do sporych rozmiarów.

Kiedy prowadzi się twardą windykację?

Najczęściej twarda windykacja prowadzona jest wtedy, gdy działania w ramach miękkiej windykacji nie przyniosły oczekiwanych skutków.

Zatem windykacja sądowa jest najczęściej konsekwencją braku współpracy dłużnika z firmą windykacyjną lub wierzycielem. W obliczu wyczerpania dostępnych form współpracy sprawa jest kierowana do sądu.

Jak przebiega windykacja twarda?

Twarda windykacja to kompleksowe działania służące odzyskaniu długu. W tym zakresie wierzyciel lub windykator mają do dyspozycji różne środki przymusu.

W ramach twardej windykacji prowadzi się następujące działania:

  • skierowanie sprawy do sądu – można skorzystać z e-sądu
  • rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego – egzekucja komornicza
  • wykonanie wywiadu gospodarczego, aby sprawdzić sytuację finansową dłużnika
  • wpisanie dłużnika do rejestrów długów BIG – Biur Informacji Gospodarczej
  • opublikowanie informacji o dłużniku w internecie, na przykład na giełdach wierzytelności

Aby twarda windykacja dała najlepsze wyniki, warto skorzystać z pomocy dobrych firm windykacyjnych.

Możesz również polubić…