Twarda i miękka windykacja narzeżności – czym się różnią?

Windykacja należności może odbywać się wieloma sposobami. Główny podział dotyczy windykacji miękkiej oraz twardej. Czym dokładnie różnią się one między sobą?

Działania windykacyjne prowadzone są wtedy, gdy kontrahent, klient lub inna osoba lub podmiot nie płacą zadłużenia w terminie. Wówczas wierzyciel może rozpocząć windykację, która umożliwia odzyskanie pieniędzy.

Dzisiaj windykacja narzeżności często zlecana jest zewnętrznym firmom – kancelariom windykacyjnym, które posiadają w tym zakresie dużą wiedzę i doświadczenie, dlatego też świadczone przez nie usługi cechują się wysoką skutecznością.

Rodzaje windykacji – miękka i twarda

Firmy windykacyjne korzystają z szerokiej gamy różnych metod, aby wyegzekwować spłatę długu. Windykacja jest zatem dzielona na wiele działań, które mogą też wzajemnie się dopełniać.

Główny podział działań windykacyjnych:

  • windykacja miękka
  • windykacja twarda

Działania windykacyjne rozpoczynają się od windykacji miękkiej, która określana jest również jako windykacja polubowna. To działania, które koncentrują się na informowaniu dłużnika oraz nakłanianiu go do spłaty zadłużenia. Gdy jednak miękka windykacja narzeżności nie działa, wówczas firma może przejść do windykacji twardej, czyli wkroczyć na drogę sądową.

Co dokładnie kryje się pod tymi terminami? Jaką skuteczność wykazują windykacja miękka oraz twarda?

Windykacja miękka

Windykacja polubowna, nazywana także miękką, to kompleks działań, których celem jest poinformowanie dłużnika o długu, przestrzeżenie go przed konsekwencjami braku jego spłaty, a także nakłonienie do oddania pieniędzy.

Zdecydowana większość działań windykacyjnych zaczyna się właśnie od windykacji miękkiej, ponieważ jest ona wysoce skuteczna, a także daje szansę na uniknięcie postępowania sądowego, co jest plusem zarówno dla dłużnika, jak również dla firmy windykacyjnej.

Rodzaje działań podejmowanych w ramach windykacji miękkiej:

  • przesyłanie do dłużnika monitów listowych z wezwaniem do zapłaty
  • dzwonienie do dłużnika, by poinformować go o długu
  • wysyłanie wiadomości SMS do dłużnika
  • przesyłanie wiadomości e-mailowych do dłużnika
  • windykacja terenowa – spotkanie z dłużnikiem w jego miejscu zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej

Ten rodzaj windykacji może osiągnąć skuteczność na poziomie nawet 90 proc., dzięki czemu już na tym pierwszym etapie większość długów można odzyskać.

Tak wysoka skuteczność windykacji miękkiej wynika między innymi z faktu, że może ona uchronić dłużnika przed egzekucją komorniczą. Firmy windykacyjne mogą także pomóc w spłacie zadłużenia, na przykład przez rozłożenie go na raty.

windykowanie

Windykacja twarda

Natomiast twarda windykacja narzeżności to nazwa stosowana na windykację sądową. Włącza ona działania prawne skoncentrowane przygotowaniu pozwu przeciwko dłużnikowi, wniesieniu go do właściwego sądu oraz uczestnictwu w rozprawie lub rozprawach.

W ramach windykacji twardej prowadzone są także działania związane z uproszczonymi postępowaniami w e-sądzie, które umożliwiają uzyskanie sądowego nakazu zapłaty, które wydawane jest na postepowaniach niejawnych.

Windykacja twarda również cechuje się wysoką skutecznością, niemniej jednak należy pamiętać o tym, że uzyskanie nakazu zapłaty nie jest jednoznaczne z pewnością odzyskania długu. Zdarza się, że dłużnik specjalnie ukrywa swój majątek, przepisuje go na inne osoby, aby w ten sposób uniknąć odpowiedzialności.

Podsumowując, miękka i twarda windykacja narzeżności pozwalają na odzyskanie wielu długów – z pożyczek, kredytów, rachunków czy faktur. Dobra firma windykacyjna może zapewnić wtedy kompleksowe wsparcie, które pozwoli na odzyskanie środków tak szybko, jak to możliwe.

Możesz również polubić…