Czy możliwa jest windykacja długu osoby zmarłej?

Czy można odzyskać długi wtedy, gdy dłużnik umiera? To pytanie zadaje sobie wielu wierzycieli. W takiej sytuacji możliwe jest odzyskanie pieniędzy, lecz będzie wymagało to bardziej złożonych formalności. Omawiamy, w jaki sposób można przeprowadzić windykację długu osoby zmarłej.

Często można spotkać się z przeświadczeniem, że wtedy, gdy dłużnik umiera, wraz z nim znikają także jego zobowiązania. W rzeczywistości jednak dług wcale nie znika, dlatego wierzyciel może nadal domagać się jego oddania.

Zatem, w jaki sposób może przebiegać windykacja długu osoby zmarłej?

Zmarły dłużnik – problem dla rodziny i wierzyciela

Gdy dłużnik umiera, w takim przypadku konsekwencje jego śmierci mają wpływ zarówno na najbliższą rodzinę, jak również na wierzyciela.

Bliscy osoby zadłużonej mogą zdecydować się na przyjęcie spadku lub też mogą go odrzucić. W tym drugim przypadku nie dziedziczą w ogóle, czyli nie otrzymują żadnych elementów majątku dłużnika, ale też nie przejmują jego długów.

W pierwszym przypadku, czyli przy przejęciu majątku, rozwiązania są dwa, z czego każde ma inne konsekwencje.

Przyjęcie majątku po śmierci spadkodawcy:

  • przyjęcie majątku wprost – bliscy przyjmują majątek zarówno w postaci aktywów, jak i pasywów, czyli długów
  • przyjęcie majątku z dobrodziejstwem inwentarza – to obecnie „domyślna” opcja, która polega na dziedziczeniu wyłącznie nadwyżki aktywów, dlatego wtedy, gdy wartość długów przewyższa majątek, wtedy uprawnieni nie dziedziczą niczego

W przypadku przyjęcia majątku z dobrodziejstwem inwentarza przygotowuje się specjalny spis inwentarza, w którym także znajdują się zapisy windykacyjne. Spisu tego typu nie wykonuje się w przypadku przyjęcia majątku wprost.

Odzyskanie długu możliwe jest zatem wtedy, gdy rodzina przyjęła spadek – wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza.

Jak odzyskać dług od spadkobierców?

Aby możliwa była windykacja długu osoby zmarłej, konieczne są poniższe kroki.

1. Uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

2. Skierowanie pozwu o zapłatę długu przeciwko spadkobiercom.

3. Skierowanie wniosku o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego wtedy, gdy spadkobiercy nie zgadzają się na dobrowolne uregulowanie długu.

Ze względu na złożoność całej procedury, windykacja długu osoby zmarłej jest najczęściej zlecana firmom windykacyjnym, które dysponują właściwą wiedzą i doświadczeniem, aby przeprowadzić całe postępowanie tak, by pomóc wierzycielowi w odzyskaniu należnych mu pieniędzy.

Możesz również polubić…