Jak przebiega miękka windykacja?

Windykacja najczęściej jest następstwem opóźnienia w spłacie zadłużenia. W takich sytuacjach wierzyciel często zwraca się do firm windykacyjnych, które świadczą usługi odzyskiwania długów. Pierwszym etapem jest przypomnienie dłużnikowi, że ma on obowiązek spłacić dług. W tym celu stosuje się miękką windykację.

Działania windykacyjne pozwalają na uzyskanie wysokiej skuteczności w odzyskiwaniu zadłużeń zarówno od osób prywatnych, jak również przedsiębiorców. Dzisiaj windykacja jest powszechnie stosowanym sposobem na dochodzenie swoich praw przez wierzycieli. Styka się z nią także wielu dłużników, na przykład po niespłaconej pożyczce w banku czy abonamencie na telefon.

Czym jest windykacja miękka?

Windykacja miękka to rodzaj działań windykacyjnych, które skoncentrowane są na egzekwowaniu długów w sposób polubowny. W takim przypadku sprawa nie jest kierowana do sądu i pozwala dłużnikowi na uniknięcie egzekucji komorniczej.

Firmy windykacyjne mogą uzyskać bardzo wysoką skuteczność działań przez windykację miękką. Polegają one na przypomnieniu dłużnikowi o jego długu, wskazaniu na konsekwencje braku jego spłaty, a także zachęceniu do podpisania umowy i spłaty zadłużenia.

Dla dłużnika miękka windykacja jest szansą na to, aby rozłożyć dług na raty łatwe w spłacie, dzięki czemu ich uregulowanie może być łatwiejsze. W związku z tym osoby zadłużone nie powinny unikać windykatora – kontakt z nim może pomóc w znalezieniu optymalnego wyjścia z trudnej sytuacji.

Metody windykacji miękkiej

Windykacja miękka – polubowna jest prowadzona z wykorzystaniem różnych metod kontaktu z dłużnikiem.

Do prowadzonych wówczas działań zaliczają się między innymi:

  • telefonowanie do dłużnika
  • wysyłanie wiadomości SMS z przypomnieniem o długu
  • przesłanie pisemnego wezwania do zapłaty
  • przekazywanie wiadomości e-mail przez internet
  • windykacja terenowa – w miejscu zamieszkania, prowadzenia firmy

Dzięki tym działaniom dłużnik może zdecydować się na dokonanie spłaty długu, a tym samym może on uchronić się przed jeszcze większym ryzykiem.

Co wtedy, gdy miękka windykacja nie działa?

Skuteczność windykacji miękkiej szacuje się nawet na około 90 proc., dlatego pomimo bardzo dobrych wyników metoda ta nie gwarantuje odzyskania długu.

Wtedy, gdy dłużnik nie reaguje na próby kontaktu, w takim przypadku miękka windykacja może zostać zastąpiona windykacja twardą. Firma windykacyjna występuje wtedy na ścieżkę sądową, co jest podstawą do egzekucji komorniczej z mienia dłużnika.

Możesz również polubić…