Na czym polega polubowna windykacja wierzytelności?

Windykacja polubowna to szeroka gama czynności mających na celu nakłonienie dłużnika do tego, aby spłacił on swoje zobowiązanie. Jakie metody wchodzą w skład tej windykacji? Kiedy stosuje się windykację polubowną? Czy jest ona skuteczna?

Gdy pojawiają się długi, wierzyciel, czyli osoba lub podmiot, który jest poszkodowany brakiem spłaty należności, może zwrócić się po pomoc do firmy windykacyjnej. Aktualnie firmy tego typu są bardzo popularne, co wynika również faktu, że są wysoce skuteczne w swojej branży.

Windykacja rozpoczyna się od działań skupionych na przypomnieniu dłużnikowi o jego zobowiązaniu oraz nakłonieniu go do dokonania spłaty. To tak zwana polubowna windykacja wierzytelności, która nazywana jest inaczej windykacją miękką.

Czym dokładnie jest windykacja polubowna?

Windykacja polubowna, inaczej miękka, to działania skoncentrowane na odzyskaniu długu. To bardzo ważny etap windykacji należności, ponieważ to właśnie wtedy można uzyskać najwyższy odsetek spłaty. Dodatkowo, jest to ostatni etap, na którym dłużnik może ochronić się przed skierowaniem sprawy do sądu.

Zadania windykacji polubownej:

  • monitowanie dłużnika – informowanie go o długu
  • nakłonienie dłużnika do uregulowania zobowiązania
  • informowanie dłużnika o konsekwencjach braku spłaty
  • ustalenie nowych warunków spłaty długu
  • podpisanie ugody z dłużnikiem

Działania windykacyjne polubowne prowadzi windykator – pracownik firmy windykacyjnej. Posiada on do dyspozycji różnego rodzaju narzędzia, aby wyegzekwować dług. Musi jednak poruszać się w ramach prawa – należy pamiętać, że nie posiada on takich samych uprawnień jak komornik.

Polubowna windykacja wierzytelności – metody

Aktualnie polubowna, miękka windykacja wierzytelności włącza różnego rodzaju czynności, które wzajemnie się uzupełniają, aby uzyskać maksymalną skuteczność.

Windykacja listowna

Firma windykacyjna przekazuje dłużnikowi listy z pismami informującymi o długu. Stanowią one wezwanie do zapłaty w wyznaczonym terminie, a także zawierają informacje o tym, co może grozić dłużnikowi w związku z brakiem spłaty zadłużenia.

Windykacja telefoniczna

Windykator telefonuje do dłużnika, by przekazać mu informacje o długu i zachęcić go do jego spłaty. Ten rodzaj windykacji polega także na przekazywaniu wiadomości SMS.

Windykacja przez internet

Firmy windykacyjne mogą przekazywać informacje do dłużnika także za pośrednictwem internetu, na przykład wiadomości e-mailowych.

Windykacja terenowa

Ten rodzaj windykacji polega na kontakcie windykatora z zadłużoną osobą osobiście. Przedstawiciel firmy windykacyjnej może spotkać się z nim w miejscu zamieszkania, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Ten rodzaj windykacji często uznawany jest za najskuteczniejszy.

Czy windykacja polubowna jest skuteczna?

Chociaż może wydawać się, że miękka windykacja wierzytelności nie jest bardzo efektywna, to jednak w rzeczywistości działania prowadzone w tym zakresie są naprawdę skuteczne. Szacuje się, że na tym etapie decyzję o spłacę zadłużenia podejmuje nawet do około 90 proc. dłużników.

Dużym atutem windykacji polubownej jest możliwość dostosowania spłaty zadłużenia do możliwości dłużnika. Wtedy przedstawiciel firmy windykacyjnej może ułożyć dogodny harmonogram spłat, który będzie uwzględniał możliwości finansowe zadłużonej osoby. W ten sposób sprawa nie będzie skierowana do windykacji sądowej, która może zakończyć się egzekucją komorniczą.

Podsumowując, polubowna windykacja wierzytelności to skuteczna forma odzyskania należności od dłużnika. Dobra firma windykacyjna może zapewnić wtedy wysoką efektywność w egzekucji należności, aby wierzyciel mógł otrzymać należne mu środki w krótkim terminie.

Możesz również polubić…