Co to jest windykacja? Definicja i rodzaje windykacji

Gdy pojawiają się niespłacone długi, w takim przypadku wierzyciel może skorzystać z szerokiej gamy metod, by je odzyskać. Aktualnie bardzo często wybierana jest windykacja. Pod tą nazwą kryje się kompleksowa usługa polegająca na egzekucji długów.

Do powstania zadłużeń najlepiej nie dopuszczać. W życiu zdarzają się jednak różne sytuacje, gdy może dojść do problemów ze spłatą zobowiązań. Jeśli dług nie zostaje uregulowany w terminie, wierzyciel może skorzystać z windykacji. Co to jest windykacja? Jakie rodzaje windykacji stosowane są w celu odzyskania pieniędzy?

Windykacja – definicja

Pod pojęciem windykacji znajduje się odzyskiwanie długów. Windykację najczęściej prowadzą windykatorzy pracujący w firmach windykacyjnych.

Działania windykacyjne prowadzone są w ramach przepisów prawa, czyli wykorzystują możliwości, jakie daje obecny system prawny. Za pomocą windykacji wierzyciel może skuteczniej odzyskać dług.

Pochodzenie słowa windykacja

Windykacja to słowo wywodzące się z łacińskiego vindicatio. W Cesarstwie Rzymskim stosowne było ono na dochodzenie roszczeń, obronę konieczną, a także na zemstę.

W starożytnym Rzymie funkcjonowały wtedy roszczenia petytoryjne, czyli rei vindicatio. Stanowiły one sposób ochrony własności poprzez roszczenia przysługujące właścicielowi wtedy, gdy doszło do naruszenia jego prawa.

Kiedy stosuje się windykację?

Windykacja najczęściej ma miejsce na skutek pojawienia się niespłaconego zadłużenia, które uległo przeterminowaniu. Wierzyciel – firma, instytucja czy osoba prywatna – może wtedy zwrócić się do firmy windykacyjnej w celu uzyskania pomocy w odzyskaniu należności.

Powodem windykacji mogą być różne niespłacone długi, na przykład:

  • pożyczka gotówkowa
  • kredyt samochodowy
  • kredyt hipoteczny
  • chwilówka pozabankowa
  • abonament telefoniczny
  • faktura VAT od kontrahenta

Gdy osoba korzystająca z usługi, kupująca produkt nie ureguluje zobowiązania w terminie, wtedy wierzyciel może wystąpić na drogę windykacji. Na czym dokładnie polegają takie działania?

Rodzaje windykacji

Działania windykacyjne to szeroka gama czynności, które nakierowane są na odzyskanie długu. Firmy windykacyjne mają do dyspozycji szeroki arsenał różnych narzędzi, które wykorzystują do tego, aby wyegzekwować spłatę należności.

Windykacja dzielona jest na dwie kategorie:

  • windykację polubowną, inaczej miękką
  • windykację sądową, inaczej twardą

Do windykacji polubownej zalicza się pełną gamę czynności polegających na informowaniu dłużnika o posiadanym długu, na przykład może być to przekazywanie mu listów, dzwonienie, wysyłanie wiadomości SMS, a także wizyta w domu, przedsiębiorstwie.

Celem windykacji polubownej jest podpisanie z dłużnikiem ugody. Wówczas można także renegocjować warunki spłaty długu, aby był on łatwiejszy w uregulowaniu. Na tym etapie dłużnicy w większości przypadków zgadzają się na spłatę.

Zdarza się jednak, że dłużnik nie reguluje zobowiązania. W takiej sytuacji firma windykacyjna może wystąpić na drogę sądową. Wierzyciel korzystający z takiego wsparcia może wówczas otrzymać pełną pomoc prawną, by odzyskać należne mu pieniądze – także jako efekt egzekucji komorniczej.

Windykacja a egzekucja komornicza

Bardzo często windykacja mylona jest z egzekucją komorniczą, a windykator z komornikiem. Warto jednak wskazać, że są to dwie całkowicie odmienne profesje, które związane są również z innymi uprawnieniami.

Windykator nie ma między innymi prawa zajęcia mienia należącego do dłużnika, podczas gdy może zrobić to komornik.

Jednocześnie warto wskazać, że windykacja może być szansą na uniknięcie egzekucji komorniczej, dlatego też nie należy jej lekceważyć. Dłużnik podejmujący współpracę z windykatorem może wówczas otrzymać szansę na spłatę zadłużenia na dogodnych dla niego warunkach.

Możesz również polubić…