Dwa rodzaje windykacji

Dla większości z nas windykacja kojarzy się tylko i wyłącznie z jednym — z koniecznością spłacenia określonej należności. Warto jednak mieć na uwadze, że windykacja może mieć dwie formy. Pierwszą z nich jest windykacja miękka, zwana także polubowną. Drugą natomiast windykacja twarda, a więc sądowa. Postanowiliśmy przyjrzeć się każdej z nich z osobna.

Windykacja polubowna

Jak nie trudno się domyślić windykacja miękka wiąże się z polubownym rozwiązaniem całej sprawy. Jednak nie tylko, bo służy też nawoływaniu klientów do terminowego wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Z tego punktu widzenia tradycyjnymi narzędziami windykacji polubownej są przypomnienia o dokonaniu zapłaty, wezwania do zapłaty czy wezwania do zapłaty z notami odsetkowymi.

Często takie formy są jak najbardziej skuteczne, ale nie zawsze. W jaki w związku z tym sposób moglibyśmy podnieść ich skuteczność? Na pewno pomocne będą komunikaty, które informują klienta o konsekwencjach z niewywiązania się z umowy, a więc komunikaty o powierzeniu sprawy firmie windykacyjnej, przekazaniu danych dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej, opublikowaniu długu na giełdzie długów czy przekazaniu sprawy do sądu.

Co jeszcze może być z korzyścią dla wierzyciela. W dzisiejszych czasach dobrym sposobem na pobudzenie dłużnika do spłacenia należności jest umieszczenie opinii o dłużniku na jego stronie internetowej, jeśli oczywiście takową posiada.

Windykacja twarda

Mimo wszystko wielokrotnie windykacja miękka nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Wówczas wierzyciel powinien postawić na windykację twardą, a więc sądową. W tym przypadku musi przede wszystkim dokonać analizy wielkości długu i porównać go z kosztami sądowymi, czy też kosztami obsługi przez firmę windykacyjną.

Opłaty za sądowe postępowanie uproszczone w sprawach do 10.000 zł:

– do 2000 zł — opłata 30 zł,
– 2000 – 5000 zł — opłata 100 zł,
– 5000 – 7500 zł — opłata 250 zł,
– 7500 – 10000 zł — opłata 300 zł.

Ogólnie zapłata za postępowanie sądowe zwykłe wynosi 5% wartości sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych. Taniej będzie skorzystać z e-sądu, gdyż koszty postępowania wynoszą tu 1,25% kwoty, jednak również nie będzie to mniej niż 30 zł.

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. Marek pisze:

    Akurat mam jedną sprawę z klientem i w żaden sposób nie chce załatwić tego polubownie. Dodam, że sprawa toczy się już prawie rok.