Czym jest windykacja telefoniczna i jak się ją prowadzi?

Windykacja rozpoczyna się najczęściej od działań polubownych, które często okazują się najskuteczniejsze. W ramach windykacji miękkiej, czyli polubownej prowadzona jest także windykacja telefoniczna. Co warto o niej wiedzieć?

Niespłacona pożyczka pozabankowa, kredyt samochodowy, abonament na telefon czy też faktura VAT – przyczyną rozpoczęcia windykacji może być wiele zdarzeń powodujących powstanie długów. Gdy wierzyciel, na przykład bank, operator telefonii lub inna firma nie otrzymuje opłaty za swoje usługi czy produkty, wtedy może wszcząć przeciwko dłużnikowi postępowanie windykacyjne.

Windykacja prowadzona jest w pierwszej kolejności polubownie, by poinformować dłużnika o zadłużeniu i zachęcić go do jego spłaty.

Czym jest windykacja telefoniczna?

Jednym z ważnych elementów windykacji polubownej – miękkiej jest windykacja telefoniczna. Pod tym terminem znajdują się działania windykacyjne prowadzone przez telefon.

Dłużnicy często unikają telefonów od windykatorów. Nie odbierają ich, rozłączają połączenia. Może być to jednak niezbyt dobre rozwiązanie, gdyż windykacja telefoniczna może być szansą na łatwiejsze pozbycie się problematycznego zadłużenia.

W trakcie kontaktu telefonicznego z firmą windykacyjną dłużnik może:

  • otrzymać informacje dotyczące swojego obecnego zadłużenia
  • dowiedzieć się, co grozi mu wtedy, gdy nie spłaci on swojego zobowiązania w terminie
  • sprawdzić, na jakich zasadach może dokonać spłaty zadłużenia
  • omówić nowe warunki związane ze spłatą zobowiązania, na przykład ustalić wysokość raty

Wobec tego windykacja telefoniczna jest bardzo ważnym elementem windykacji polubownej, za pomocą, której dłużnik może otrzymać wszystkie wymagane informacje związane ze swoim długiem i sposobami jego zapłaty.

Metody windykacji telefonicznej

Główną metodą windykacji telefonicznej jest rozmowa telefoniczna. Przedstawiciel firmy windykacyjnej dzwoni wtedy do dłużnika na jego numer – jest on przekazywany przez wierzyciela.

Również windykacja telefoniczna może odbywać się przez wysyłanie do dłużnika wiadomości SMS przypominających o długu oraz terminach jego spłaty.

Brak reakcji na windykację miękką spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową, co może prowadzić do egzekucji komorniczej.

Wobec tego windykacja telefoniczna jest jednym z podstawowych elementów windykacji miękkiej. Działania prowadzone w tym zakresie umożliwiają odzyskanie środków przez wierzyciela, natomiast dłużnikowi dają możliwość spłaty długu na preferencyjnych dla niego warunkach.

Możesz również polubić…