Kategoria: Rodzaje windykacji

windykacja polubowna

Jak przebiega miękka windykacja?

Windykacja najczęściej jest następstwem opóźnienia w spłacie zadłużenia. W takich sytuacjach wierzyciel często zwraca się do firm windykacyjnych, które świadczą usługi odzyskiwania długów. Pierwszym etapem jest przypomnienie dłużnikowi, że ma on obowiązek spłacić dług....

windykacja polubowna

Na czym polega polubowna windykacja wierzytelności?

Windykacja polubowna to szeroka gama czynności mających na celu nakłonienie dłużnika do tego, aby spłacił on swoje zobowiązanie. Jakie metody wchodzą w skład tej windykacji? Kiedy stosuje się windykację polubowną? Czy jest ona skuteczna?

rodzaje windykacji

Dwa rodzaje windykacji

Dla większości z nas windykacja kojarzy się tylko i wyłącznie z jednym — z koniecznością spłacenia określonej należności. Warto jednak mieć na uwadze, że windykacja może mieć dwie formy. Pierwszą z nich jest windykacja...