Rodzaje windykacji

Jak przebiega miękka windykacja?

windykacja polubowna

Windykacja najczęściej jest następstwem opóźnienia w spłacie zadłużenia. W takich sytuacjach wierzyciel często zwraca się do firm windykacyjnych, które świadczą usługi odzyskiwania długów. Pierwszym etapem jest przypomnienie dłużnikowi, że ma on obowiązek spłacić dług. W tym celu stosuje się miękką…
Więcej