Czy warto decydować się na samodzielne ściąganie długów? A może lepiej wybrać firmę windykacyjną?

Długi mogą być poważnym problemem dla każdej strony, której dotyczą. Wierzyciel nie otrzymuje wtedy należnych mu środków, a dłużnik naraża się na dalsze zadłużanie, a w konsekwencji nawet na egzekucję komorniczą. Czy w takim przypadku warto decydować się na samodzielne odzyskiwanie długów? A może lepiej wybrać firmę windykacyjną, która ma w tym większe doświadczenie?

Niezależnie od wysokości długi powinny być spłacane. Niestety, wierzyciele często wiedzą, że odzyskanie środków od nierzetelnego klienta czy kontrahenta nie zawsze jest takie proste. Po stronie poszkodowanych stoją jednak przepisy prawa, dlatego też mogą oni rozpocząć procedurę egzekucji należnych pieniędzy – samodzielnie albo z pomocą firmy windykacyjnej.

Wielu wierzycieli planuje odzyskiwanie długów we własnym zakresie. To możliwe, lecz wymaga czasu oraz wiedzy. Gdy jednak celem jest szybkie i skuteczne ściąganie długów, wówczas warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy firmy windykacyjnej, która ma w tym zakresie o wiele większe doświadczenie.

Zatem, co może zrobić wierzyciel, który wybiera samodzielne ściąganie długów?

Wezwanie do zapłaty

Pierwszym krokiem powinno być przygotowanie tak zwanego wezwania do zapłaty. To dokument, który zawiera wezwanie dłużnika do uregulowania zadłużenia we wskazanym terminie.

W wezwaniu do zapłaty powinny znaleźć się poniższe informacje:

  • dane o adresacie i nadawcy pisma
  • powód i kwota zadłużenia
  • termin spłaty zadłużenia, na przykład 7 dni
  • sposób wniesienia wpłaty, na przykład numer konta bankowego
  • konsekwencje baku spłaty

Wezwanie to należy nadać listem poleconym, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Jednak brak jego odebrania nie oznacza, że wierzyciel nie może prowadzić dalszych działań windykacyjnych.

Przekazanie danych do BIG

Jedną z konsekwencji długów dla dłużnika może być wpisanie go na listę dłużników BIG – Biura Informacji Gospodarczej.

Dane o zadłużeniu na takich listach mogą utrudnić dłużnikowi zawieranie umów, na przykład na abonament, pożyczkowych, kredytowych, z innymi kontrahentami.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Gdy jednak dotychczasowe działania nie skutkują, wtedy wierzyciel może przekazać dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty. Posiada ono analogiczną konstrukcję do wezwania do zapłaty.

Jeżeli dłużnik także nie zareaguje, w takim przypadku wierzyciel może przekazać sprawę do sądu. Istnieje wtedy możliwość ze skorzystania z e-sądu, aby uzyskać nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi, co jest dla wierzyciela wygodniejszym rozwiązaniem niż standardowa procedura sądowa.

Profesjonalna windykacja długów – polubownie i sądowo

Alternatywa to ściąganie długów za pośrednictwem firm windykacyjnych. W tym przypadku można liczyć na kompleksowe wsparcie, które będzie obejmowało zarówno działania w ramach windykacji polubownej, jak i tej sądowej.

Firmy windykacyjne posiadają duże doświadczenie w ramach odzyskiwania długów dla swoich klientów, dlatego mogą zapewnić im wtedy kompleksową obsługę dotyczącą odzyskania należnych środków z wysoką skutecznością.

W ramach polubownego postępowania firma windykacyjna kontaktuje się z dłużnikiem i zachęca go do dokonania zapłaty należności. Dzięki sieci pracowników na terenie całego kraju windykacja ta może odbywać się nie tylko listownie i telefonicznie, ale także terenowo – w miejscu zamieszkania dłużnika, w jego firmie. Gdy polubowne ściąganie długów nie zadziała, firma windykacyjna rozpoczyna procedurę sądową. Dla wierzyciela jest to zatem znacznie wygodniejsze rozwiązanie!

Możesz również polubić…