Na czym polega skuteczna windykacja? Metody używane przez firmy windykacyjne

Windykacja pozwala na odzyskanie niespłaconych pieniędzy. Po taką metodę sięgają wierzyciele, którzy chcą skuteczniej uzyskać należne im środki. Firmy specjalizujące się w windykacji stosują wtedy szeroką gamę różnych metod, aby odzyskać zadłużenie. Zatem, na czym polega skuteczna windykacja?

Gdy pojawia się dług, wówczas pojawia się też problem. Dotyczy on zarówno wierzyciela, czyli osoby, która nie otrzymała środków, jak również dłużnika, który ich nie przekazał. Gdy próby kontaktu nie przynoszą efektu, wierzyciel może zdecydować się na skorzystanie z windykacji.

Czym jest windykacja?

Windykacja to ogólna nazwa różnych procedur mających na celu odzyskanie przeterminowanego dług od dłużnika.

W ramach windykacji prowadzona jest pełna gama czynności, które skoncentrowane są na nakłonieniu dłużnika do spłaty długu. Gdy jednak zadłużona osoba tego nie zrobi, firma windykacyjna, może przekazać sprawę do sądu, co najczęściej prowadzi do egzekucji komorniczej.

Firmy windykacyjne wykorzystują metody, których celem jest jak najszybsze odzyskanie długu, ponieważ leży to także w ich interesie. Na bazie wieloletnich doświadczeń wypracowały zatem takie metody, które pozwalają na uzyskanie optymalnej skuteczności. Czym jest skuteczna windykacja długów?

Jakie metody windykacji stosują firmy windykacyjne?

W ramach windykacji prowadzi się różne czynności. Ich celem jest nakłonienie dłużnika do spłaty zadłużenia. W związku z tym windykację można podzielić na kilka rodzajów, zależnie od tego, jakie działania podejmowane są przez firmę windykacyjną.

Rodzaj windykacji:

  • windykacja telefoniczna
  • windykacja listowna
  • windykacja internetowa
  • windykacja terenowa

Windykacja telefoniczna

Ten rodzaj windykacji polega na przekazywaniu informacji telefonicznie – w postaci rozmów oraz wiadomości SMS. Firma windykacyjna przypomina w nich o długu i zachęca do jego spłaty.

Windykacja listowna

Ten typ windykacji to przekazywanie informacji w sposób listowny. Wówczas na adres dłużnika dostarczany jest list zawierający dane o długu. W liście także mogą znajdować się informacje o cesji zadłużenia, czyli przepisaniu go na firmę windykacyjną lub innego wierzyciela.

W liście dłużnik może poczytać o wysokości swojego długu, metodzie jego spłaty, a także o konsekwencjach braku uregulowania zadłużenia, w tym o grożącej mu windykacji komorniczej.

Windykacja internetowa

To rodzaj windykacji wykorzystujący internet. Aktualnie, gdy wiele osób posiada swoje adresy e-mailowe, profile w mediach społecznościowych, mogą one również stanowić podstawę do kontaktu z windykatorem.

Windykacja terenowa

W tym przypadku windykacja polega na wizycie przedstawiciela firmy windykacyjnej u dłużnika – w jego miejscu zamieszkania lub też prowadzenia działalności gospodarczej, gdy dłużnikiem jest firma.

Windykacja terenowa polega na rozmowie z dłużnikiem i przekazaniu mu informacji o jego długu i nakłonieniu do spłaty zobowiązania.

Skuteczna windykacja – czyli jaka?

Wśród powyższych metod windykacji najskuteczniejsza jest windykacja terenowa. To właśnie wtedy dłużnik najczęściej decyduje się na zawarcie umowy z firmą windykacyjną i spłacenie zadłużenia.

Jednocześnie, windykatorzy prowadzą innego rodzaju działania, w tym windykację listowną, telefoniczną oraz online, co pozwala na uzyskanie optymalnej efektywności zarówno w przypadku niższych, jak i wyższych długów.

Komu zlecić skuteczną windykację?

Wierzyciele poszukują takich firm windykacyjnych, które mogą zaoferować najskuteczniejszą windykacją.

Aby procedura odzyskiwania długów rzeczywiście okazała się efektywna, warto zdecydować się na usługi firmy windykacyjnej z dużym doświadczeniem oraz wysokim odsetkiem ściągalności długów.

Możesz również polubić…