Jak wygląda postępowanie windykacyjne?

Wielu wydaje się, że proces windykacyjny jest prosty, a jeżeli już jakieś utrudnienia występują, to tylko i wyłącznie spadają one na dłużnika. Niemniej jednak nie jest to do końca prawda, ponieważ także i wierzycielom może on przynieść sporo problemów. Nic w związku z tym dziwnego, że wielu przedsiębiorców w takiej sytuacji decyduje się na wyspecjalizowane firmy, które zajmują się egzekucją komorniczą.

Etapy windykacji

Przyjrzyjmy się teraz kolejnym etapom egzekucji komorniczej.

– powstanie zobowiązania — zobowiązanie powstaje w momencie spłaty powstałych faktur czy też zapłaty za wykonane przez daną firmę usług,

– postępowanie polubowne — jest to pierwszy etap ubiegania się o swoje należności, który opiera się przede wszystkim na wysyłaniu monitów bądź też wezwań do zapłaty w innej formie; warto podkreślić, że na tym etapie bardzo często dochodzi do podpisania ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, w którym ten drugi zobowiązuje się do tego, że spłaci powstałą należność, najczęściej w ratach,

– postępowanie sądowe — tego typu postępowanie ma miejsce, kiedy dłużnik upominany przez wierzyciela nie dokona wpłaty w terminie, który znajduje się na monicie; jako że samo zobowiązanie nie uległo jeszcze przedawnieniu, celem skierowania sprawy do sądu jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego, który pozwoli prowadzić dalszą egzekucję,

– postępowanie klauzulowe — postępowanie takie odbywa się na wniosek złożony przez wierzyciela lub z urzędu, a jego celem jest uzyskanie klauzuli wykonalności; w takiej sytuacji wyrok sądowy lub nakaz zapłaty, a więc ogólnie biorąc orzeczenie sądu opatrzone w klauzulę wykonalności otrzymuje tytuł wykonawczy, który jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej,

– postępowanie egzekucyjne — ostatni etap procesu windykacji, który powstaje wraz ze złożeniem wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji; jego celem jest egzekucja zadłużenia; dodajmy, że wniosek złożony do komornika powinien zawierać szczegółowy opis działań, których komornik może się dopuścić.

Możesz również polubić…

3 komentarze

  1. Artur pisze:

    W zasadzie załatwienie sprawy polubownie nie jest możliwe.

  2. Paweł pisze:

    Dlaczego nie? Wielu klientów nie chce mieć kłopotów i spłacają od razu zobowiązanie.

  3. Diana pisze:

    No na pewno, ale nie brakuje też takich, którzy wszelkie upomnienia mają gdzieś i te szybko lądują w koszu.