Windykacja długów. Kiedy można się na nią narazić?

Windykacja długów pozwala wierzycielowi na odzyskanie należnych mu środków. Ma ona na celu nakłonienie dłużnika do spłaty długu, a wtedy, gdy metody polubowne nie zadziałają, opiera się ona na procedurze sądowej, która prowadzi do egzekucji komorniczej. Kiedy najczęściej prowadzone są takie procedury?

Z windykacją długów ma obecnie do czynienia wiele osób zadłużonych. Firmy windykacyjne, w tym kancelarie prawne specjalizujące się w takich działaniach, służą wierzycielom kompleksowym wsparciem w odzyskiwaniu przeterminowanych należności pochodzących z różnych umów.

Zatem, kiedy najczęściej ma miejsce windykacja długów? Kto naraża się na nią najczęściej?

Windykacja długów – osoby prywatne i firmy

Windykacji długów mogą być poddane zarówno osoby prywatne, jak również przedsiębiorcy posiadający własną działalność gospodarczą.

W pierwszym przypadku najczęściej windykacja długów jest efektem niespłaconych zobowiązań, na przykład pożyczek, rachunków. W drugim, czyli wtedy, gdy dotyczy biznesu, może być ona również stosowana jako efekt niedotrzymanych umów kupna-sprzedaży pomiędzy kontrahentami.

Windykację mogą zlecać firmy, organizacje, instytucje, a także osoby prywatne, które pragną odzyskać przeterminowane długi.

Jakie długi mogą być poddane windykacji?

Generalnie, windykacji można poddać praktycznie każdy rodzaj zadłużenia – niezależnie od jego wysokości, a także sposobu powstania. Windykować można świeże, ale także starsze długi.

Zazwyczaj windykacja długów dotyczy klientów banków oraz parabanków – pozabankowych firm pożyczkowych, ale również może dotyczyć umów zawartych z dostawcami mediów czy też z innymi firmami.

Windykacja długów może dotyczyć niespłaconych:

  • pożyczek i kredytów bankowych, na przykład pożyczek gotówkowych, kredytów samochodowych, kredytów mieszkaniowych
  • pożyczek pozabankowych jak chwilówki, pożyczki ratalne
  • rachunków za media – internet, telefon, TV i innych
  • czynszu za mieszkanie
  • faktur i rachunków za zakupy

Oczywiście, to tylko najpopularniejsze rodzaje zadłużeń, ponieważ windykacja długów może dotyczyć także innych rodzajów zaległości.

Kto może narazić się na windykację długów?

Windykacji najlepiej się wystrzegać, ponieważ oznacza ona dużo problemów, a także szereg dodatkowych kosztów, w tym między innymi na odsetki za brak spłaty w terminie, koszty monitów, koszty odzyskiwania długu.

Aby uniknąć windykacji długów, należy przede wszystkim terminowo spłacać swoje zobowiązania. Dochowanie ustalonych terminów płatności jest zatem podstawą.

Wtedy, gdy przez przypadek lub z powodu problemów finansowych nie spłacono jednak zobowiązania, należy jak najszybciej oddać dług, a wtedy, gdy nie jest to możliwe, skontaktować się z wierzycielem i wyjaśnić sytuację.

Windykacja jako efekt kradzieży tożsamości

Także należy pamiętać o tym, że windykacja długów może być konsekwencją kradzieży tożsamości, co związane jest między innymi z utratą dokumentów tożsamości czy przejęciem wrażliwych danych przez internet. Wówczas przestępca wykorzystuje dane z dowodu lub inne dane do zawierania umów, a tym samym zadłuża poszkodowaną osobę.

W takiej sytuacji sprawę należy jak najszybciej zgłosić u wierzyciela, firmy windykacyjnej oraz na Policji. Będzie można wtedy wyjaśnić sytuację, a także zatrzymać postęp procedury windykacyjnej.

Podsumowując, windykacja długów jest rezultatem pojawienia się zadłużenia. Najlepiej unikać takich sytuacji, czyli spłacać wszystkie swoje zadłużenia terminowo. Gdy jednak należność już się przeterminowała, w takim przypadku warto podjąć współpracę z firmą windykacyjna, aby w ten sposób móc uchronić się przed dalszymi, negatywnymi konsekwencjami związanymi z windykacją.

Możesz również polubić…